Завідувач

Бондаренко Анжела Вікторівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Публічна інформація | Робочий навчальний план
Робочий навчальний план

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Освітньо-виховний процес в  Куп’янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок-№10 комбінованого типу Куп’янської міської ради у 2017/2018 навчальному році буде здійснюватися відповідно до  основних нормативних документів, зокрема:

-    Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція);

-    Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» (зі змінами);

-    Наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

-    Листів Міністерства освіти і науки України:

від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 13.06.2017р. № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»; від 02.09.2016 № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»; від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»;

- Листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»;

- Листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів  та іншими нормативними документами в сфері освіти.

          Дошкільний навчальний заклад №10 є закладом комбінованого типу, в якому функціонує десять груп, одна  з них  спеціальна для дітей з порушенням мови. Заклад забезпечує охоплення дітей мікрорайону різних формами дошкільної освіти, а саме короткотривале перебування дітей, соціально-педагогічний патронат сімей, консультативний центр для батьків або осіб які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

         У навчально-виховному процесі реалізується  зміст інваріантної та варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, через чинні програми розвитку дітей дошкільного віку на 2017/2018 навчальний рік: комплексну програму розвитку та парціальні.

         Організація освітнього процесу протягом 2017/2018 навчального року буде здійснюватись відповідно до Статуту за пріоритетним напрямом: художньо-естетичний.

Організоване навчання проводиться у формі занять: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові.

Розподіл організованих форм роботи складається з урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на дитину (Додаток 1).

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

  • перша молодша група – не більше 10 хвилин,
  • друга молодша група  – не більше 15 хвилин,
  • середня група  – 20 хвилин,
  • старша група – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить 10 хвилин.

У дошкільному навчальному закладі планування та організація життєдіяльності дітей здійснюється за режимними моментами, з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Для скорочення організованих форм навчальної діяльності використовується блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. Інтегроване заняття заміняє всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання.

            В спеціальній групі корекційно-розвивальна робота здійснюється з використанням програмно-методичного комплекса Ю.В. Рібцун «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 5 року життя з ФФНМ». Корекційно-розвивальні заняття проводяться 5 раз на тиждень за розкладом складеним вчителем-логопедом, з урахуванням занять інших педагогів. (Додаток 2) Їх кількість добирається вчителем-логопедом самостійно в залежності від мовних і індивідуальних особливостей дітей, а також розв’язуваних у процесі навчання й виховання корекційних завдань.

        На основі Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням актуальної соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2017/2018 н.р. в старших групах №7, №8, №9 буде продовжуватися реалізація навчального курсу «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку», який викладатиметься у межах пролонгованого проекту, розрахованого на навчальний рік, і реалізуватиметься через цикл послідовних тематичних днів, відповідно до навчально-методичного посібника «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» схваленого для використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки  і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист 25.07.2014 №141/12-Г-1356).

Основною формою педагогічної діяльності з ОСР в дошкільному навчальному закладі обрано тематичний день - понеділок. Структура тематичного дня передбачає певні організаційні складники: ранкові заходи, спеціально організоване тематичне заняття, відпрацювання дій. Спеціально організоване тематичне заняття, проводиться за рахунок занять ознайомлення із соціумом, ознайомлення з природним довкіллям.

У наступні дні двох тижнів забезпечується закріплення, автоматизація виконуваних дітьми дій, їх природний перехід у мотивовані звички. У пропонованому курсі ОСР система з дев’яти таких днів із періодичністю один раз на два тижні послідовно вводиться в освітній процес закладу.

          Для спрямування роботи на розв’язання проблеми соціально-морального та комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку протягом навчального року продовжиться  робота над впровадженням проекту «Вчимося жити разом», який реалізується Громадською організацією «Дитячий фонд «Здоров'я через ocвiтy» у партнерстві з Європейським Союзом i Представництвом дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), у межах ініціативи Європейського Союзу «Діти миру». Проект буде реалізовуватися в середніх групах №2, №3, старших групах №7, №8, №9  через парціальну програму  з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії  дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом».

Вирішення освітніх завдань парціальної програми  здійснюватиметься через впровадження навчально-методичних розробок Методичного посібника до парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей віком від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом». У кожній віковій групі - по одному заняттю на місяць, загалом по чотири комплексні розвивальні заняття (за рахунок заняття ознайомлення із соціумом) та інтеграція змістових напрямів програми протягом дня в різні види діяльності.

            Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період. Роботу влітку регламентовано планом на літній оздоровчий період.

          Упродовж навчального року для дітей проводяться канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться. Навчально-виховна діяльність направлена на оздоровлення, загальний розвиток, організацію розваг та творчості дітей. Загальна тривалість канікул складає 115 днів:

літні - 90 календарних днів, з 01 червня по 31 серпня;

осінні – 5 календарних днів, з 23.10.2017 по 27.10.2017;

зимові – 10 календарних днів, з 25.12.2017 по 03.01.2018;

весняні – 10 календарних днів, з 22.03.2018 по 31.03.2018.

Вересень  – адаптаційний період для дітей раннього віку та молодшого дошкільного віку.

Діагностичний період (моніторингові дослідження):

01.09.2017 – 20.09.2017;

15.01.2018 – 31.01.2018;

07.05.2018 – 14.05.2018.

          Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин. Вихідні субота, неділя, святкові. Щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу з 7.30 до 16.30. Діти з короткотривалим перебування відвідують заклад з 9.00 до 12.00. В закладі з 7.00 до 17.30 функціонує чергова група – 10, 5 годин.

                                                                                    Додаток 1

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину

у Куп’янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок-№10 комбінованого типу   Куп’янської міської ради Харківської області у групах загального розвитку

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

перша молодша група №1, №10
 

 ІІ молодша група

№4,№5,№6

середня 
група

№2, №3

старша

група 
№7, №8, №9

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)1

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток 2

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

1*

1**

2***

Максимальна кількість занять на тиждень

10

12

13

17

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

1,4

3

4,3

7,1

Примітки:

1 – Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури.

Заняття з художньої літератури проводиться за рахунок кількості занять:

- розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування у ІІ молодших групах;

- художньо-продуктивної діяльності в середніх та старших групах;

- інтегрується в заняття художньо-продуктивної діяльності (малювання, ліплення) та розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування в І молодшій групі.

Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

2 – Години передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Гурткова робота за напрямами:

* художньо-естетичний (образотворча діяльність – 1 раз на тиждень);

** художньо-естетичний (театралізована діяльність – 1 раз на тиждень);

***іноземна мова (англійська мова – 2 рази на тиждень), пізнавальний (шахи – 1 раз на тиждень).      

                                                                     Додаток 2

                               Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину

у Куп’янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок-№10 комбінованого типу   Куп’янської міської ради Харківської області у спеціальній групі (для дітей з вадами мовлення)

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень у спеціальній групі

Старша група №9

Ознайомлення із соціумом

3

Ознайомлення з природним довкіллям

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)1

5

Сенсорний розвиток

-

Логіко-математичний розвиток

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2

3

Здоров’я та фізичний розвиток 3

3

Загальна кількість занять на тиждень

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

3***

Максимальна кількість занять на тиждень

18

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)

7,5

 

Примітки:

1 – Передбачає заняття з музичної, образотворчої діяльності, художньої літератури.

Заняття з художньої літератури проводиться за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності;

Театралізована діяльність присутня протягом дня як самостійний вид діяльності, чи включена в різні заняття для реалізації їх програмових завдань.

2 – У спеціальній групі для дітей з вадами мовлення фронтальне заняття (логопедичне) проводить вчитель-логопед, планується за рахунок заняття з розвитку мовлення й культури мовленнєвого спілкування.

З метою зменшення навантаження на дітей та для можливості проведення під групових занять вихователь спеціальної групи  планує проведення інтегрованих занять. Завдання заняття «Ознайомлення із соціумом» можна успішно реалізувати, поєднуючи їх із завданнями художньо-продуктивної діяльності; завдання заняття з «Логіко-математичного розвитку» - із завданнями заняття «Ознайомлення з природним довкіллям»  та художньо-продуктивною діяльністю.  Заняття «Мовленнєвий розвиток та культура мовленнєвого спілкування» не включається в структуру інтегрованих занять.

3  - Години передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Гурткова робота за напрямами:

***іноземна мова (англійська мова – 2 рази на тиждень), пізнавальний (шахи – 1 раз на тиждень).

Додаток 3

ПЕРЕЛІК

 чинних освітніх програм, які використовуються в Куп’янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 10 комбінованого типу Куп’янської міської ради

у  2017/2018 навчальному році

з/п

Назва

Автор

     Видавництво

Коли і ким затверджено

ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

КОМПЛЕКСНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

1.

Програма розвитку дитини дошкільного віку

«Українське дошкілля»

О.І. Білан,

Л.М. Возна,

О.Л. Максименко та ін.

Мандрівець

 

Рекомендовано МОНУ

 (лист МОНУ від 23.05.2017р. №1/11-4988)

ПАРЦІАЛЬНІ ОСВІТНІ  ПРОГРАМИ

2.

«Про себе треба знати, про себе треба дбати» програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років

Лохвицька Л.В.

Мандрівець

Схвалено комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІІТЗО від 08.11.2013 р. №14.1/12-Г-632)

3.

Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура»

Єфіменко М.М.

Мандрівець

Схвалено комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІІТЗО від 11.06.2014 №14.1/12 – Г-869)  

4.

Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 5 року життя з ФФНМ»

Ю.В. Рібцун

Мандрівець

Рекомендовано МОН України  (лист від 05.12.2012р. №1/11 – 18798)

5.

Вчимося жити разом. Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років.

Піроженко Т.О., Хартман О.Ю.

Алатон

Лист ІІТЗО

від 13.06.2016

№ 2.1/12-Г-363

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

ПАРЦІАЛЬНІ ОСВІТНІ  ПРОГРАМИ

6.

Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»

Березіна О. М., Гніровська О.З.,   Линник Т. А.

 

Мандрівець

Схвалено комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист від 31.03.2014

№ 14.1/12-Г-501)

7.

Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації

Кулікова І. А., Шкваріна Т. М.

      Мандрівець

Схвалено комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України

(лист ІІТЗО

від 28.07.2015

№ 14.1/12-Г-952)

8.

Мудрі шахи

Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи

Семизорова В.В.

Духновська О.І.

Пащенко Л.Ю.

Мандрівець

 

Схвалено комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (лист ІІТЗО від 05.05.2015 №14.1/12 – Г- 262)  

             

 

 

 

 

Переглядів: 191
Дата публікації: 13:06 22.09.2017